Pris & info UNDervisning

Höstterminen 2018
· Undervisningen följer skolåret, 28 lektionstillfällen per år.
· Pris: 5 100 kronor per termin
· En provlektion kan ges, för att få möjlighet att prova på verksamheten.
· Lektionstid: 30 minuter
· Lektioner ges på Södermalm/Stockholm (Bergsunds strand 7)
och i Åkersberga, ca 3 mil norr om Stockholm.
· Pianoundervisningen startar den 18-22 augusti 2018.

Ingår i priset
Pianoeleverna får enskild undervisning 30 minuter i veckan. Utöver det får varje elev delta i minst en (gratis) grupplektion per termin, och får eventuellt ytterligare tillfälle att spela tillsammans med andra elever.