Pris & info UNDervisning

Vårterminen 2020
· Undervisningen följer skolåret, 28 lektionstillfällen per år
· Pris: 5 100 kronor per termin
· Anmälan är bindande
· En provlektion kan ges, för att få möjlighet att prova på verksamheten.
· Lektionstid: 30 minuter
· Lektioner ges på Södermalm/Stockholm (Bergsunds strand 7)
och i Åkersberga, ca 3 mil norr om Stockholm.

· Pianoundervisningen startar den 13 januari 2020.


Ingår i priset
Pianoeleverna får enskild undervisning 30 minuter i veckan. Utöver det får varje elev delta i minst en (gratis) grupplektion per termin, och får eventuellt ytterligare tillfälle att spela tillsammans med andra elever.