Pris & info UNDervisning

Kika på filmklipp med två av mina elever (YouTube) >

Höstterminen 2023
· Terminsavgift: 5 950 kronor (inkl. moms)
· 14 lektioner, undervisningen följer skolåret 
· Lektionstid: 30 minuter 
· Anmälan är bindande, gäller hela terminen
· En provlektion kan ges för att prova på verksamheten.
· Det går bra att starta kursen under pågående termin (i mån av plats).

Avgiften debiteras via Frilans Finans.

Undervisningsstart: lördag 19/8 - onsdag 23/8, beroende på elevernas lektionsdagar. 

Plats för undervisningen:
Norrgårdsvägen 69, Åkersberga (google maps) >

Ingår i priset:
Pianoeleverna får enskild undervisning 30 minuter i veckan. Utöver det får varje elev delta i minst en (gratis) grupplektion per termin, och eventuellt ytterligare ett tillfälle att spela tillsammans med andra elever.

Kontakt:
· Mail, gå till kontaktsidan >
· Tel. 070-810 78 07