Pianolektioner i stockholm
 

Jag heter Mona Hanning, är examinerad pianopedagog och har 30 års erfarenhet av pianoundervisning. Jag välkomnar både nybörjare och de som redan har grundläggande pianokunskaper. Det bästa är om mina pianoelever har tillgång till ett akustiskt piano som låter "bra" och som är välstämt. Ett digitalt piano kan också användas, men måste ha vägda tangenter. (Den här detaljen är viktig för att mina elever ska kunna tillgodogöra sig undervisningen på ett bra sätt.)


Mer information om pris och undervisning finns i flikarna.
Under pågående coronapandemi ges lektioner online.

 

Om du vill nå mig via mail, gå till kontaktsidan!

 

Jag är godkänd av European Suzuki Association (ESA), och ansluten till International Suzuki Association (ISA).
Möjlighet finns att ta diplom i det internationella "Grades"-systemet, vilket sker i samarbete med den
svenska representanten (i Göteborg) för The Associated Board of the Royal Schools of Musics (ABRSM).

Mina pianolektioner genomförs i samarbete med studieförbundet Sensus.